Oficina de l'energia i del canvi climàtic

Mercat de compensació de gasos d'efecte hivernacle


Reducció de les emissions de la flota de vehicles d’Andbus

Publicat: Tipus: Mobilitat i transport urbà
Crèdits ofertats: 134
Crèdits disponibles: 0
Preu crèdit: 40€

En el procés de millora contínua, Andbus renova la flota de vehicles any rere any. De manera que els vehicles més antics i més contaminants es donen de baixa. En concret s’han retirat 18 vehicles fabricats entre els anys 1997 i 2017 i se n'han adquirit 10 de nous amb motor EURO6, per tant, amb unes emissions significativament menors.

A més a més s’ha optimitzat la gestió perquè els vehicles més nous facin més kilòmetres que els més antics. Com a mostra d’aquesta millora en la gestió de la flota es pot observar com al 2019 els vehicles més antics (amb motors inferiors a EURO 5), recorrien el 28% de la distància total i representaven el 53% de la flota, mentre que al 2021 aquests vehicles més antics recorren només el 10% de la distància total i ja només representen el 32% de la flota.


ODS 3
ODS 7
ODS 13